Jdt 8,17

Pierwsze wystąpienie Judyty
8 17 Oczekując od Niego wybawienia, wzywajmy pomocy dla nas od Niego, a On wysłucha naszego głosu, jeżeli Mu się spodoba*.


Przypisy

8,17 - Wezwanie do pokornej, ale równocześnie ufnej modlitwy.

Zobacz rozdział