Jdt 9,12

Pierwsze wystąpienie Judyty
9 12 Tak, tak, Boże ojca mego, Boże dziedzictwa Izraela, Władco nieba i ziemi, Stwórco wód i Królu wszelkiego stworzenia, wysłuchaj modlitwy mojej!


Zobacz rozdział