Jk 1,14n

Jak się zachować wobec doświadczeń i pokus?
1 14 To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. 15 Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć.


Zobacz rozdział