Jk 3,1

Grzechy języka
3 1 Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli*, moi bracia, bo wiecie, iż tym bardziej surowy czeka nas sąd.


Przypisy

3,1 - Por. Jk 1,19.

Zobacz rozdział