Jk 5,12

Różne zachęty i przestrogi
5 12 Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób: wasze «tak» niech będzie «tak», a «nie» niech będzie «nie»*, abyście nie popadli pod sąd.


Przypisy

5,12 - Por. Mt 5,34-37.

Zobacz rozdział