Jl 2,10

Druga fala szarańczy
2 10 Przed nim drży ziemia, niebiosa się trzęsą, słońce i księżyc ulegają zaćmieniu, a gwiazdy tracą swą jasność*.


Przypisy

2,10 - Por. Iz 13,10; Ez 32,7; Mt 24,29.

Zobacz rozdział