Jl 3,5

Znaki nastania dnia Pańskiego
3 5 Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon <i w Jeruzalem> będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan, i wśród ocalałych będą ci, których wezwał Pan*.


Przypisy

3,5 - Por. Rz 10,13; Dz 2,21.

Zobacz rozdział