Jl 4,15

Narody przed sądem Pańskim
4 15 Słońce i księżyc się zaćmią, a gwiazdy światłość swą utracą*.


Przypisy

4,15 - Por. Jl 2,10; Jl 3,4.

Zobacz rozdział