Jl 4,18

Narody przed sądem Pańskim
4 18 * I stanie się owego dnia, że góry moszczem ociekać będą, a pagórki mlekiem opływać i wszystkie strumienie judzkie napełnią się wodą, a z domu Pańskiego wypłynie źródło, które nawodni strumień Szittim.


Przypisy

4,18 - Por. Am 9,13; Ez 47,1-12; Lb 25,1; Joz 2,1; Ap 22,1nn.

Zobacz rozdział