Jl 1,6

Lament nad straszliwą plagą szarańczy
1 6 Nadciągnął bowiem naród przeciw mojemu krajowi, mocny i niezliczony, zęby jego jak zęby lwa, a zęby trzonowe ma jak lwica.


Zobacz rozdział