Jl 4,8

Narody przed sądem Pańskim
4 8 I oddam synów waszych i córki wasze w ręce synów judzkich, a oni zaprzedadzą ich Sabejczykom, narodowi dalekiemu». Tak Pan powiedział.


Zobacz rozdział