Jl 1,7

Lament nad straszliwą plagą szarańczy
1 7 Winnicę moją uczynił pustkowiem, a moje drzewo figowe połupał: obnażył je zupełnie i porzucił, tak że gałęzie ich pobielały.


Zobacz rozdział