Jl 2,17

Ponowne wezwanie do pokuty
2 17 Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: «Przepuść, Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali* nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?»


Przypisy

2,17 - Inni tłum.: "nie naigrawali się".

Powiązane utwory

Inter vestibulum Giacomo Antonio Perti - Jl 2,17

Zobacz rozdział