Jl 2,19

Odpowiedzią Pana - ustanie plagi szarańczy
2 19 Odpowiedział Pan i rzekł swojemu ludowi: «Oto Ja wam posyłam zboże i moszcz, i oliwę, i nasyćcie się nimi, i nie wydam was więcej na pohańbienie między poganami.


Zobacz rozdział