Jl 4,10

Narody przed sądem Pańskim
4 10 Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a sierpy wasze na oszczepy; kto słaby, niech powie: «Jestem bohaterem».


Zobacz rozdział