Jon 2,10

Ocalenie Jonasza
2 10 Ale ja złożę Tobie ofiarę, z głośnym dziękczynieniem. Spełnię to, co ślubowałem. Zbawienie jest u Pana».


Zobacz rozdział