Jon 3,1

Powtórna misja i nawrócenie Niniwy
3 1 Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami:


Zobacz rozdział