Jon 3,1-3

Powtórna misja i nawrócenie Niniwy
3 1 Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: 2 «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». 3 Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym* - na trzy dni drogi.


Przypisy

3,3 - Hebr. Dosł.: "... miasto wielkie dla Boga...", zwrot zastępujący stopień najwyższy przymiotnika.

Zobacz rozdział