Jon 3,4

Powtórna misja i nawrócenie Niniwy
3 4 Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona»*.


Przypisy

3,4 - Tu niektórzy umieszczają Jon 4,5.

Zobacz rozdział