Jon 3,6

Powtórna misja i nawrócenie Niniwy
3 6 Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele*.


Przypisy

3,6 - Oznaki zewnętrzne pokuty znane na Bliskim Wschodzie.

Zobacz rozdział