Joz 10,9

PODBÓJ PALESTYNY
ZWYCIĘSTWO POD GIBEONEM I PODBÓJ POŁUDNIOWEJ PALESTYNY
Zwycięstwo Jozuego
10 9 I natarł na nich Jozue niespodziewanie po całonocnym marszu z Gilgal.


Zobacz rozdział