Joz 19,8

PODZIAŁ ZIEMI OBIECANEJ
DRUGI PODZIAŁ W SZILO
Pokolenie Symeona
19 8 a oprócz tego wszystkie wioski leżące dokoła tych miast aż do Baalat-Beer, [czyli] Rama w Negebie. Takie było dziedzictwo pokolenia potomków Symeona według ich rodów.


Zobacz rozdział