Joz 24,12

OSTATNIE POLECENIA JOZUEGO
PRZEMÓWIENIE JOZUEGO DO LUDU
Przypomnienie powołania narodu
24 12 Wysłałem przed wami szerszenie, które wypędziły przed obliczem waszym dwu królów amoryckich. Nie dokonało się to ani waszym mieczem, ani łukiem*.


Przypisy

24,12 - Zob. Joz 12,1-5; Wj 23,28; Pwt 7,20.

Zobacz rozdział