Joz 7,19

PODBÓJ PALESTYNY
ZDOBYCIE JERYCHA
Przestępstwo i ukamienowanie Akana
7 19 Rzekł więc Jozue do Akana: «Synu mój, daj chwałę* Panu, Bogu Izraela, i złóż przed Nim wyznanie. Powiedz mi: Coś uczynił? Nic nie ukrywaj przede mną!»


Przypisy

7,19 - Zwrot ten oznacza przyznanie się do winy. Por. J 9,24.

Zobacz rozdział