Joz 22,4

OSTATNIE POLECENIA JOZUEGO
POWRÓT POKOLEŃ ZAJORDAŃSKICH
Odesłanie pomocy zajordańskiej
22 4 Obecnie, Pan, Bóg wasz, udzielił pokoju braciom waszym, jak im przyrzekł. Wróćcie więc spokojnie do namiotów swoich, do ziemi, którą Mojżesz, sługa Pana, wyznaczył wam w dziedzictwie za Jordanem.


Zobacz rozdział