Joz 6,17.25

PODBÓJ PALESTYNY
ZDOBYCIE JERYCHA
Okrążenie i zdobycie miasta obłożonego klątwą
6 17 Miasto będzie obłożone klątwą dla Pana, ono samo i wszystko, co w nim jest. Tylko nierządnica Rachab zostanie przy życiu - ona sama i wszyscy, którzy są wraz z nią w domu, albowiem ukryła wywiadowców, których wysłaliśmy.
Uratowanie Rachab
25 Nierządnicę Rachab, dom jej ojca i wszystkich, którzy do niej należeli, pozostawił Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela aż po dzień dzisiejszy*, ponieważ ukryła wywiadowców, których wysłał Jozue, by wybadali Jerycho.


Przypisy

6,25 - Por. Mt 1,5; Hbr 11,31; Jk 2,25.

Zobacz rozdział