Joz 11,6.9

PODBÓJ PALESTYNY
PODBÓJ PÓŁNOCNEJ PALESTYNY
Sprzymierzeni królowie ponoszą klęskę
11 6 I rzekł Pan do Jozuego: «Nie bój się ich, albowiem jutro o tej porze sprawię, że oni wszyscy padną zabici przed Izraelem. Konie ich okulawisz, a rydwany ich spalisz». 9 Jozue postąpił z nimi, jak Pan mu rozkazał: konie ich okulawił, a rydwany spalił.


Zobacz rozdział