Joz 19,35

PODZIAŁ ZIEMI OBIECANEJ
DRUGI PODZIAŁ W SZILO
Pokolenie Neftalego
19 35 Miastami warownymi były: Hassiddim, Ser, Chammat, Rakkat, Kinneret,


Zobacz rozdział