Joz 2,15

PODBÓJ PALESTYNY
PRZYGOTOWANIA
Umowa między Rachab a wywiadowcami
2 15 Po czym spuściła ich po powrozie z okna, gdyż dom jej przylegał do muru miejskiego i jakby w murze mieszkała.


Zobacz rozdział