Joz 21,37

PODZIAŁ ZIEMI OBIECANEJ
MIASTA LEWICKIE*
Miasta Merarytów
21 37 Kedemot z jego pastwiskami, Mefaat z jego pastwiskami: cztery miasta.


Przypisy

21,1 - (Joz 21,1-42) - Czterdzieści osiem miast pokolenia Lewiego stanowią rekompensatę za brak autonomii politycznej.

Zobacz rozdział