Joz 7,21

PODBÓJ PALESTYNY
ZDOBYCIE JERYCHA
Przestępstwo i ukamienowanie Akana
7 21 Ujrzałem między łupem piękny płaszcz z Szinearu, dwieście syklów srebra i pręt złoty wagi pięćdziesięciu syklów. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Są one zakopane w ziemi na środku mego namiotu, a srebro pod nimi».


Zobacz rozdział