Joz 7,25

PODBÓJ PALESTYNY
ZDOBYCIE JERYCHA
Przestępstwo i ukamienowanie Akana
7 25 Jozue powiedział: «Jak nas wprowadziłeś w nieszczęście, tak niech dziś Pan ciebie w nieszczęście wprowadzi». I wszyscy Izraelici go ukamienowali, a ich spalili i obrzucili kamieniami*.


Przypisy

7,25 - "Spalili i obrzucili kamieniami" jest tylko w hebr. Ostatni zwrot jest pleonazmem. Mowa o całej rodzinie Akana.

Zobacz rozdział