Joz 9,1

PODBÓJ PALESTYNY
PRZYMIERZE Z GIBEONITAMI
Podstęp Gibeonitów
9 1 Gdy dowiedzieli się o tym królowie zamieszkali za Jordanem, na wzgórzu, na nizinie i wzdłuż brzegu Morza Wielkiego aż do Libanu: Chetyci, Amoryci, Kananejczycy, Peryzzyci, Chiwwici i Jebusyci,


Zobacz rozdział