Jr 11,11

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Kara
11 11 Dlatego tak mówi Pan: «Oto sprowadzę na nich nieszczęście, którego nie będą mogli uniknąć; będą do Mnie wołali, ale ich nie wysłucham.


Zobacz rozdział