Jr 17,14

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Modlitwa Jeremiasza o wytrwałość
17 14 Uzdrów mnie, Panie, bym się stał zdrowym; ratuj mnie, bym doznał ratunku. Ty bowiem jesteś moją chlubą.


Zobacz rozdział