Jr 13,24

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Odrzucić pychę
13 24 Rozproszę was więc jak plewy roznoszone podmuchem wiatru pustynnego.


Zobacz rozdział