Jr 17,3

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Grzechy Judy
17 3 Góro moja na równinie*, twój dobytek i wszystkie twe skarby wydam na grabież, jako zapłatę za wszystkie twe grzechy, popełnione w twych granicach.


Przypisy

17,3 - Jerozolima (por. Jr 21,13).

Zobacz rozdział