Jr 18,16

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Odstępstwo Izraela
18 16 że uczynią swój kraj pustynią, odwiecznym pośmiewiskiem. Każdego, co będzie przechodził, ogarnie zdumienie i będzie potrząsał głową.


Zobacz rozdział