Jr 20,17

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Walka wewnętrzna proroka
20 17 Nie zabił mnie bowiem w łonie matki: wtedy moja matka stałaby się moim grobem, a łono jej wiecznie brzemiennym.


Zobacz rozdział