Jr 30,9

KSIĘGA POCIESZENIA
Ucisk i zbawienie Izraela
30 9 Będą zaś służyć Panu, swemu Bogu, i Dawidowi, swojemu królowi*, którego im wzbudzę.


Przypisy

30,9 - Zbawienie narodu łączy się dla Jeremiasza z królewskim potomkiem dynastii Dawida (w sensie mesjańskim).

Zobacz rozdział