Jr 32,1

KSIĘGA POCIESZENIA
Symboliczne kupno pola
32 1 Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi w dziesiątym roku [panowania] Sedecjasza, króla judzkiego, to jest w osiemnastym roku Nabuchodonozora*.


Przypisy

32,1 - Rok 588/587.

Zobacz rozdział