Jr 37,3

BIOGRAFIA JEREMIASZA I JEGO MĘCZEŃSTWO
Wysłannicy Sedecjasza u Jeremiasza
37 3 Król Sedecjasz posłał Jukala, syna Szelemiasza, i Sofoniasza, syna Maasejasza, kapłana, do proroka Jeremiasza, by powiedzieli:


Zobacz rozdział