Jr 17,7-8

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Wskazania religijno-moralne
17 7 Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. 8 Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców*.


Przypisy

17,8 - Por. Ps 1,3.

Zobacz rozdział