Jr 38,1

BIOGRAFIA JEREMIASZA I JEGO MĘCZEŃSTWO
Jeremiasz w cysternie
38 1 Szefatiasz, syn Matana, Godoliasz, syn Paszchura, Jukal, syn Szelemiasza*, i Paszchur, syn Malkiasza, usłyszeli słowa, które Jeremiasz mówił do całego ludu:


Przypisy

38,1 - Por. Jr 37,3.

Zobacz rozdział