Jr 4,31

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Niewczesny żal Jerozolimy
4 31 Tak, słyszę głos niby rodzącej w bólach, trwożny jęk niby niewiasty rodzącej po raz pierwszy. To głos Córy Syjonu, która wzdycha i wyciąga dłonie: «Ach, biada mi, bo wycieńczona popadam w moc morderców».


Zobacz rozdział