Jr 47

MOWY PRZECIW NARODOM OBCYM
Proroctwo przeciw Filistynom
47 1 Słowo Pana, które zostało skierowane do proroka Jeremiasza przeciw Filistynom, nim faraon zdobył Gazę*. 2 To mówi Pan: «Oto się wody spiętrzą od północy i zamienią we zburzony potok. Zaleją kraj i wszystko, co go napełnia, miasta oraz ich mieszkańców. Wtedy ludzie krzyk podniosą i wyć będą wszyscy mieszkańcy ziemi 3 na odgłos tętentu kopyt jego koni, dudnienia jego rydwanów, terkotu ich kół. Ojcowie nie będą zważać na synów, gdyż osłabły im ręce. 4 Nadszedł bowiem dzień, by zniszczyć wszystkich Filistynów. I wytępię wszystkie niedobitki, mogące nieść pomoc dla Tyru i Sydonu. Pan zniszczy naprawdę Filistynów, pozostałość z wyspy Kaftor*. 5 Ostrzyżona jest do cna Gaza, spustoszony Aszkelon. Aszdod, reszto Anakitów*, dokądże będziesz sobie czynić nacięcia? 6 Biada, mieczu Pański! Jak długo nie zaznasz spoczynku? Wróć do swej pochwy, powstrzymaj się i uspokój! 7 Jakże ma on zaznać spokoju, skoro Pan wydał mu rozkaz? Przeciw Aszkelonowi i przeciw brzegom morza - tam go skierował».


Przypisy

47,1 - Brak bliższych danych o dacie zdobycia Gazy (od północy!). Prawdopodobnie chodzi o jedną z wypraw faraona Neko.
47,4 - Tradycja biblijna łączy Filistynów z wyspą Kaftor (Kreta?) - por. Pwt 2,23; Am 9,7 - skąd przybyli.
47,5 - Niewielkie ich pozostałości mieszkały w okolicach filistyńskiego miasta Aszdod.

Zobacz rozdział