Jr 5,1

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Powszechne zepsucie
5 1 Przebiegnijcie ulice Jerozolimy, zobaczcie, zbadajcie i przeszukajcie jej place, czy znajdziecie kogoś, czy będzie tam ktokolwiek, kto by postępował sprawiedliwie, szukał prawdy, a przebaczę jej*.


Przypisy

5,1 - Por. Rdz 18,23nn.

Zobacz rozdział