Jr 5,10

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Wykonanie kary i jej uzasadnienie
5 10 Wejdźcie na tarasy jej winnicy i zniszczcie, lecz nie dokonujcie zupełnej zagłady. Usuńcie jej odrośla, bo nie należą one do Pana*.


Przypisy

5,10 - Por. Iz 5,1-7.

Zobacz rozdział