Jr 51,45

PROROCTWO PRZECIW BABILONOWI
Przeciw Belowi
51 45 Wyjdź, mój narodzie, spośród niego! Każdy niech ratuje swe życie przed żarem gniewu Pana!


Zobacz rozdział