Jr 51,7

PROROCTWO PRZECIW BABILONOWI
Zagłada Babilonu
51 7 Babilon był w ręku Pana złotym kielichem, upajającym całą ziemię. Jego wino piły wszystkie narody, dlatego w szał popadły*.


Przypisy

51,7 - Por. Jr 25,15-29.

Zobacz rozdział